Krok k zmene postoja, presvedčenia, či obrazu o realite

 
Bridge Over River

Individuálny koučing & mentoring

Aj pomocou koučingu, môžeme slobodne prevziať kontrolu nad tým, ako reagujeme na určité situácie a ako sa v nich máme a cítime.

Mountains Meet Lake

Systemické konštelácie. Individuálna práca s klientom. Skupinové semináre.

Systemické konštelácie. Individuálna práca s klientom. Skupinové semináre.
Vďaka systemickému prístupu môžu nastať posuny v rôznych témach pracovných i súkromných.

slon.jpg

Terapia maľbou

Ponúka a predstavuje jednu z efektívnych možností ako vyjadriť množstvo pocitov bez slov. Pomocou plátna, farieb, špachtle či štetcov.